Logotype
Flags

Varför ska ni välja våra kort?

Cashcom kan erbjuda säkra och anpassade lösningar för presentkort och elektroniska transaktioner. Vi har stor erfarenhet av att integrera förbetalda produkter, samt att anpassa rapporter och underlag efter kundernas redovisningsbehov.

Enkelheten

Enkelt för dig och dina medlemmar eftersom presentkortet är oberoende av vilket kassasystem butikerna använder.

Säkerheten

Korten går bara att använda i den handelsplats som de är knutna till. Transaktionen går endast igenom om butiken är ansluten och det samtidigt finns tillräckligt saldo på presentkortet.

Lönsamheten

Cashcoms elektroniska presentkort knyter kunder till just din handelsplats – och genererar merförsäljning och fler besök. Oavsett om presentkortet skickas till kunden eller köps på plats, så kan pengarna endast användas på den specifika handelsplatsen.

Den höga servicegraden

Vår support är öppen sju dagar i veckan och finns till för att svara både på butikers och slutkunders frågor kring presentkortet. Cashcom tar hand om alla företagsbeställningar, webbutskick och vår strävan är att ständigt överträffa er förväntan om en bra service.

En del av Goyadagruppen

Cashcom är ett helägt bolag inom Goyadagruppen vilka är verksamma inom området förbetalda produkter. Företaget har skapat lösningar för hantering av förbetalda produkter åt såväl enskilda tobakshandlare som större aktörer som ICA, Coop och Reitan.


© 2015 Cashcom i Sverige AB
org.nr 556664-8407

Stockholm
Kungsgatan 54
SE-111 35 Stockholm, Sweden
Tel +46 8-555 172 60
Fax +46 8-555 172 01